Kategoria: Diety w chorobach

W tej kategorii opisujemy diety w różnego rodzaju chorobach. Diety te muszą być bardzo mocno zindywidualizowane.