Kategoria: Diety w chorobach

W tej kategorii opisujemy diety w różnego rodzaju chorobach. Diety te muszą być bardzo mocno zindywidualizowane.

Dieta 0

Dieta przy anemii

Anemia, inaczej niedokrwistość, jest skutkiem obniżenia wartości hemoglobiny (czerwony barwnik krwi) i erytrocytów (krwinki czerwone). Dolegliwości powodowane są głównie przez zakłócenie transportu i magazynowania tlenu w organizmie, co objawia się m.in.: osłabieniem, sennością, łamliwością...